PsychologenPraktijk  Soest

Door de overheid is besloten dat niet alle klachten en behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed zullen worden.

Aanpassingstoornissen, werk- en relatieproblematiek, onder anderen, zijn sinds 2015 uitgesloten van vergoeding in de basisverzekering, behalve als er sprake is van psychische problemen bij u of uw partner.

  

Het kan ook zijn dat uw aanvullende verzekering sommige van deze klachten wel vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het behandeltraject begint.

In het geval van werkgerelateerde klachten kan het zijn dat uw werkgever de kosten op zich wil nemen of daarvoor verzekerd is. Overleg dit met uw werkgever.


In het 1ste gesprek bekijken wij samen of  behandeling nodig is en of de behandeling vergoed wordt door de verzekering. In het geval dat u toch zelf de kosten moet dragen, wordt een inkomensafhankelijke tarief  gehanteerd (zie tarieven).

Buiten de basisverzekering

U kunt zich aanmelden via het cliëntenportaal of via de mail. Telefonisch kan natuurlijk ook (zie contact).  

Verzekerde zorg o.a. :

Spanningsklachten

Werkgerelateerde problemen

Onverzekerde zorg o.a. :

Levensfaseproblematiek

Depressieve klachten

Slaapstoornissen

Trauma’s

Angsten en fobieën

Rouwverwerking

Onverklaarde lichamelijke klachten

Chronische vermoeidheid

Vragen rondom seksualiteit

Relatieproblemen

Aanpassingsproblemen

Psychosociale problemen