PsychologenPraktijk  Soest

U bent werkzaam geweest in het buitenland en u bent weer terug in Nederland.

U of uw gezin heeft moeite om de gang van zaken in Nederland weer op te pakken.  


Het aanpassen aan de ‘nieuwe’ werk- en woonomgeving roept spanningen op.


U voelt zich niet echt meer thuis in Nederland en u weet niet meer hoe die brug opnieuw te slaan.  


Vaak voelt men zich ontworteld, net als na het moment van vertrek. Alleen nu omgekeerd en vaak onverwachts, omdat men terug is in eigen land.


Men noemt dat een ‘reverse culture shock’.

Expats

Het terug aan- en inpassen in de eigen cultuur vraagt vaak veel van u.

Bij aanhoudende moeite kunnen stress-, depressie- of angstklachten bij u ontstaan.


PsychologenPraktijk Soest heeft ervaring met de behandeling van klachten die voortkomen uit deze moeizame momenten waarin men een weg terug probeert te vinden.


Willem Geraedts biedt begeleiding bij de diverse psychische klachten, die kunnen ontstaan o.a. vanuit zo’n specifieke situatie van terugkomst.

Hij zelf is ook in het verleden expat geweest. Hij heeft grote delen van zijn jeugd en vervolgens als volwassenen, nog een aantal keren, in het buitenland gewoond en gewerkt.


U kunt zich bij de praktijk aanmelden via het cliëntenportaal of via de mail. Telefonisch kan ook (zie contact).

035-6090889

TELEFONISCH SPREEKUUR

ELKE WERKDAG VAN 12.00 T/M 12.45


Klik op @ om te mailen

PsychologenPraktijk Soest

Dalplein 61

3762 BN Soest


Correspondentieadres:

Wieksloterweg Oostzijde 71

3766 LT Soest