PsychologenPraktijk  Soest

Informatie over vergoedingen

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

In 2018 is het eigen risico € 385,- per persoon of meer, afhankelijk wat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.


De door de overheid vastgestelde prestaties kennen allen een gemiddelde duur:


Kort (BK) 2 - 5 gesprekken /  Middel (BM) 5 - 8 gesprekken  /  Intensief (BI) 8 -12 gesprekken


PsychologenPraktijk Soest heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De kosten van de behandeling, mits deze binnen de basisverzekering vallen, worden buiten u om tussen de PsychologenPraktijk Soest en de zorgverzekeraar geregeld.


PsychologenPraktijk Soest voldoet  aan de nieuwe wetgeving m.b.t uw privacy. Dit kunt u nalezen op dit protocol.

 


Door de overheid is besloten dat niet alle klachten en behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed zullen worden.


Aanpassingstoornissen, werkgerelateerde klachten, relatieproblematiek, onder anderen, zijn uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering. Relatieproblematiek wordt wel vergoed als er sprake is van psychische problemen bij u of uw partner.


Het kan zijn dat uw aanvullende verzekering wel werkgerelateerde klachten of relatieproblematiek vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u aan het behandeltraject begint. In het geval van werkgerelateerde klachten kan het zijn dat uw werkgever de kosten op zich wil nemen of daarvoor verzekerd is. Overleg dit met uw werkgever.


PsychologenPraktijk Soest bespreekt graag met u op welke manier het verschil tussen het deel dat vergoed wordt en het deel dat door u bijbetaald wordt, geregeld kan worden. Daarbij hanteert de praktijk een inkomensafhankelijk beleid.


PsychologenPraktijk Soest heeft in het verleden dit altijd al, in goed overleg met haar cliënten, kunnen regelen.