PsychologenPraktijk  Soest

Een eerstelijns of GB GGZ psycholoog kan u, samen met u partner, begeleiden, als er problemen in uw relatie of in uw gezin zijn ontstaan.  

Vergoeding vanuit de basisverzekering  is mogelijk wanneer er sprake is van een psychische problemen bij u of uw partner. Relatiegeprekken worden soms vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.  Controleer dit vooraf bij uw zorgverzekeraar.


Het kan binnen relaties om verschillende problemen gaan: het kan moeilijk zijn geworden om met elkaar te praten of er zijn te veel verschillen van mening ontstaan.

Het kan gaan over de relatie zelf of over problemen bij intimiteit of met het vrijen. Het kan gaan over het omgaan met de financiën, over de verdeling van taken in het huishouden of over het opvoeden van de kinderen.

Dit soort ‘mis verstaan’ kan vaak met een aantal gesprekken worden verhelderd. Het gaat om het gezamenlijk zoeken naar concrete oplossingen. Onderzoeken waar het  mis gaat en uitproberen hoe het anders kan.


Bij relatiegesprekken wordt gekeken naar de communicatie-  en de reactiepatronen, de verwachtingen van de een naar de ander en het bewust worden van de eigen patronen en weerstanden. De relatiegesprekken duren meestal 90 min.

Relatieproblemen

Bij gezinsgesprekken wordt samen gekeken naar de plek die een ieder inneemt in het geheel, de verschillende posities die ieder lid heeft in het gezin bij de verschillende situaties, die problemen oproepen.


Samen wordt besproken wat er mogelijk kan veranderen of wat voor de een of de ander anders zou moeten.

De gevoelens van onvermogen van het kind of juist van de machteloosheid van de ouder komen daarbij aanbod.  Het onbegrip, het verzet of de onvrede tegenover de verwachting, de hoop of de teleurstelling kunnen worden benoemt.


Samen onderzoeken wij hoe de positie van bijvoorbeeld de ouder of de plek van het kind in het gezin kan en mag veranderen. Om vanzelfsprekender in zijn of haar rol als ouder of kind daadkrachtig en praktisch de ander te kunnen begrijpen, te kunnen ondersteunen of begeleiden.


Gezins- of wel systeemtherapie wordt in veel gevallen vergoed.  Controleer dit vooraf bij uw zorgverzekeraar.

Gezinsproblemen