PsychologenPraktijk  Soest

Onverzekerde zorg en coaching trajecten

Onder onverzekerde zorg wordt verstaan alle diagnoses en/of behandelingen, die niet kunnen worden geclassificeerd volgens de DSM IV of DSM V en die daarmee niet in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.


Onder behandeling worden de volgende onderdelen verstaan: face tot face gesprekken, beeld bellen, e-health cursussen en contacten, telefonisch of e-mail contact.


Het tarief voor onverzekerde zorg en voor coaching trajecten is  € 105,- per sessie (50 min + 10 min voor verslaglegging).


Onderzoeken en rapportages aan derden worden apart geoffreerd.


PsychologenPraktijk Soest kent een inkomensafhankelijk beleid, dat wij met u kunnen bespreken, wanneer dat nodig zou zijn.

Tarieven 2019

PsychologenPraktijk Soest kent voor de wettelijk vastgestelde prestaties het volgende tarief: Behandeling                                           

Kort  (BK)                                          

Middel  (BM)                                   

Intensief (BI)                                   

Onvolledig behandeltraject

Niet basispakket (OVP)


Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. (Regeling Generalistische Basis GGZ, art. 7.2.1.5)De tarieven zijn de maximum tarieven, die door de NZA gesteld zijn, voor verzekerde en onverzekerde zorg in de GGZ.

Max. minuten

294

495

750

90

45

Gesprekken

2 tot 5

5 tot 8

8 tot 12

1 a 2 (alleen bij verwijzingen)

per gesprek  

Tarief

€  505,00

€  860,00

€  1.355,00

€  205,00

€  105,00