PsychologenPraktijk  Soest

Vergoedingen en Kwaliteitsstatuut

Mocht u op een afspraak niet kunnen komen, dan wordt u verzocht om u minimaal 24 uur van tevoren af te melden.

U kunt bellen en een boodschap inspreken op de voicemail. Het beste is even mailen.


Let op: afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden gefactureerd en kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Op tijd afmelden

In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.


U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

In 2019 is het eigen risico € 385,- per persoon.

Niet gecontrateerde zorg wordt vaak voor een gedeelte door uw zorgverzekeraar vergoed, meestal 75%. Informeer bij uw zorgverzekeraar of zij ook dit percentage hanteren.


Voor de declaratie aan uw zorgverzekeraar heeft de praktijk een verwijsbrief van uw huisarts nodig. PsychologenPraktijk  Soest heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten en declareert direct naar de zorgverzekeraar. Is dit niet het geval, dan declareert u bij uw zorgverzekeraar.  


Let op: Informeer vooraf hoe uw verzekeraar met de verrekening van het eigen risico en aanvullende verzekering omgaat.  

De werkwijze, betaling - en leveringsvoorwaarden van de praktijk zijn conform de beroepscode van het NIP  .

Kwaliteitsstatuut

Binnen de nieuwe regelgeving ‘Transparantie zorgaanbieders GGZ’ publicereert de praktijk een kwaliteitsstatuut  ter verduidelijking van de aangeboden zorgverlening..

Dit kwaliteitsstatuut wordt gecontroleerd door een onafhankelijk Kwaliteitsinstituut.