PsychologenPraktijk  Soest

Wij werken met u aan uw vraag, klacht of probleem, rond depressie, angst, pijn, zingeving of vermoeidheid en begeleidt u bij het zoeken naar een oplossing, een mogelijke antwoord op uw probleem.

 

De manier van werken is dus gericht op uw hulpvraag met als doel het leveren van maatwerk.


Voor elke persoon wordt gezocht naar de best passende werkwijze.

Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende therapie vormen en technieken, die binnen de gangbare therapeutische richtlijnen erkend worden.

 

Gericht op wat u de meeste kans biedt op het vinden van een antwoord op uw vraag.

Wat doet de psycholoog?

De meest gebruikte therapieën zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht ofwel positieve therapie, schematherapie, systeemtherapie en psychodynamische therapie. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten.

Relatie- of gezinsgesprekken duren meestal 90 minuten.

 

Ook wordt er gewerkt met internettherapie (E-Health), waarbij u zelf, via het internet, met behulp van een stappenplan en een opdrachtenpakket, in uw eigen tempo uw klacht onderzoekt. Er vinden meestal een paar gesprekken plaats, voornamelijk aan het begin en het einde van de therapie.


De  hoeveelheid en frequentie van de afspraken wordt afgestemd op uw vraag, de voortgang die u maakt in de therapie en natuurlijk uw mogelijkheden. Uw hulpvraag staat altijd centraal in de behandeling.

 

Afhankelijk van de context kan uw vraag in relatie met achterliggende gebeurtenissen gebracht worden. Het kan ook tijdens de gesprekken duidelijk worden dat uw vraag complexer is en om een langere behandeling vraagt. In goed overleg met u en de huisarts bespreken wij dan wat voor u de verschillende mogelijkheden zijn.

Werkwijze