PsychologenPraktijk  Soest

Iedereen kan met werkgerelateerde problemen te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan te hoge werkdruk, onzekerheid over uw baan, conflicten met een leidinggevende of irritatie over of pesterijen door collega’s, kortom moeilijke of moeizame arbeidsomstandigheden.

 

Regelmatig kennen werkgerelateerde problemen meer persoonlijke of psychische klachten, die wel gedekt worden door uw basisverzekering.


Deze psychische klachten kunnen zijn spanningen, slaapproblemen, vermoeidheid (lichamelijk en/of mentaal), stemmingsklachten of angsten. Houden dit soort klachten aan, dan gaat de draaglast van de problemen uw draagkracht langzaam te boven. Wacht daarom niet te lang met hulp te zoeken. De klachten verdiepen zich vaak met de tijd.


PsychologenPraktijk Soest heeft diverse methoden en interventies om u hierin te begeleiden, zowel bij de 1ste signalen (zie hieronder coaching)  als wanneer u meer last heeft  van de problemen of tijdelijk uitgevallen bent.

Werkgerelateerde klachten

Bij een een coachingtraject ligt de focus op de ontwikkeling van competentie op werk- en meer persoonlijk niveau. Om doeltreffender de eigen (werk) mogelijkheden in te leren zetten.


Op individueel niveau gaat het over uw vaardigheden en over uw functioneren als persoon.

Op werk niveau kan het gaan over uw manier van communiceren, van organiseren of over uw managementstijl.

Het coachen kent een duidelijk stappenplan, waarbij naast  houding en gedrag, ook gekeken wordt naar motieven, beweegredenen en overtuigingen. Er wordt gewerkt volgens het ‘TROIKA’ model, gericht op uw toekomst, uw realiteit, uw opties, uw inspiratie, uw kwaliteiten en duidelijke afspraken over concrete acties.


In het geval uw werkgever de kosten gaat betalen, zal de praktijk van te voren een offerte maken. Indien u zelf de kosten moet dragen, wordt een inkomensafhankelijke tarief  afgesproken (zie tarieven).

Coaching