PsychologenPraktijk  Soest

Na uw aanmelding maken wij een afspraak. U vertelt dan wat er aan de hand is. Samen onderzoeken wij wat er speelt, zodat er een duidelijker beeld van uw hulpvraag kan ontstaan.

Belangrijk is dat u het gevoel heeft dat uw probleem begrepen wordt. Is dat het geval dan maken wij afspraken voor het vervolg. Voorop staat dat uw vraag vertaald wordt in een plan van aanpak met doelen.


De behandeling is meestal kortdurend, gemiddeld zo’n 8 a 10 gesprekken. Een  gesprek duurt 45 minuten en de frequentie van de gesprekken wordt afgestemd op uw klacht, uw behoefte en uw mogelijkheden.

 

De werkwijze is oplossingsgericht en vraagt  om een actieve samenwerking. Naast de gesprekken blijft u werken aan uw oplossing, door het maken van opdrachten. Die maakt u voor uzelf en helpen uw inzicht te vergroten.


U zult aan het begin, tijdens en aan het einde van een behandeling gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt meestal via mail en wordt gebruikt voor een kwaliteitsonderzoek.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na  de intake, bij de tweede afspraak, zullen er mogelijk verschillende vragenlijsten afgenomen worden. Dit kan helpen om een beter beeld rondom uw vraag te verkrijgen en de diagnose en het behandelplan duidelijker te kunnen omschrijven.

 

Tijdens de vervolggesprekken zal er uitleg gegeven worden over het mogelijk ontstaan van uw klacht en het effect die de klacht op u heeft of heeft gehad. Gezamenlijk  bepalen wij naar welk doel er  gewerkt kan gaan worden. Belangrijk is dat u inzicht in uw eigen situatie groeit, zodat u anders naar uw situatie kunt kijken.

 

Het doel is dat u zelf veranderingen kan aanbrengen en vervolgens zelfstandig weer onder weg kan gaan. Een psycholoog kan uw vraag  niet voor u oplossen, een psycholoog kan u alleen maar begeleiden in uw onderzoek naar dat antwoord.


In de meeste gevallen is na een aantal gesprekken uw vraag voor uzelf zodanig opgelost dat u weer verder kan zonder ondersteuning. U heeft inzicht gekregen en handvatten ontdekt om anders, waarschijnlijk positiever, met uw vraag of probleem om te gaan.

Welke resultaten kunt u verwachten?