PsychologenPraktijk  Soest

Werkwijze

Op grond van uw klachten heeft de huisarts u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts, maar u kunt ook direct zijn doorverwezen.


Een GB GGZ psycholoog behandelt meestal kortdurend, gericht op uw klacht, zoals somberheid, depressie of angst en bespreekt met u, wanneer nodig, ook de achterliggende factoren. Naast de kennismaking en de intake zal de psycholoog, met behulp van vragenlijsten, een diagnose stellen. Daarna zal hij dit met u bespreken en aangeven hoe en in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen begeleiden.


Nieuw is internet therapie, een enkel gesprek met de psycholoog en vervolgens een stappenplan en begeleiding via internet en  e-mail (E-therapie).


Belangrijkste  vraag:  wat heeft u nodig? Voorop staat een persoonlijke benadering, naast kwalitatief goede zorg, zekerheid over uw privacy en een professionele werkwijze.

De klacht centraal

Contact en bereikbaarheid

Aanmelden

De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands, als in het Engels of Frans gevoerd worden.

U kunt zich aanmelden via het cliëntenportaal of via de mail. Telefonisch kan natuurlijk ook (zie contact).  

Er  wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Neemt u bij de eerste afspraak de verwijsbrief van de huisarts, een identiteitsbewijs en het pasje van uw zorgverzekeraar mee.

Registraties:       

GZ Psycholoog (BIG geregistreerd)

Registerpsycholoog NIP Gezondheidszorg - PAZ

Wat doet een psycholoog?